Het klimaat is niet in nood

Een wereldwijd netwerk van 900 wetenschappers en professionals heeft deze dringende boodschap opgesteld. Klimaatwetenschap moet minder politiek zijn, en klimaatbeleid meer wetenschappelijk. Wetenschappers moeten openlijk de onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen over de opwarming van de aarde aanpakken, terwijl politici de werkelijke voordelen, evenals de ingebeelde kosten van aanpassing aan de opwarming van de aarde, en de werkelijke kosten, evenals de ingebeelde voordelen van het bestrijden van die opwarming, objectief moeten uittellen.

De opwarming komt er zowel door natuurlijke als door antropogene factoren

Het geologisch archief toont dat het klimaat op aarde varieert van zolang de planeet bestaat, met natuurlijke koude en warme fasen. De recentste kleine ijstijd eindigde pas in 1850. Daarom is het geen verrassing dat we nu een periode van opwarming doormaken.

De opwarming gaat veel trager dan voorspeld

De wereld is met minder dan de helft van de oorspronkelijk voorspelde snelheid opgewarmd, en met minder dan de helft van de te verwachten snelheid op basis van netto antropogene forcering en stralingsonevenwicht. Het vertelt ons dat we klimaatverandering verre van begrijpen.

Het klimaatbeleid berust op onvolkomen modellen

Klimaatmodellen hebben veel tekortkomingen en zijn van geen kanten plausibel als beleidsinstrumenten. Bovendien overdrijven ze hoogstwaarschijnlijk het effect van broeikasgassen zoals CO2. Daarbij komt nog dat ze het feit negeren dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 gunstig is.

CO2 is plantaardig voedsel, de basis van al het leven op aarde

CO2 is geen vervuilende stof. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is gunstig voor de natuur, waardoor de aarde groener wordt: extra CO2 in de lucht heeft de groei van de wereldwijde plantenbiomassa bevorderd. Het is ook goed voor de landbouw en verhoogt de opbrengsten van gewassen wereldwijd.

De opwarming van de aarde heeft de natuurrampen niet vergroot

Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen, intensiveren of frequenter maken. CO2-beperkende maatregelen zijn echter schadelijk en duur. Windturbines doden bijvoorbeeld vogels en vleermuizen en palmolieplantages vernietigen de biodiversiteit van de regenwouden.

Het beleid moet de wetenschappelijke en economische realiteit respecteren

Er is geen noodsituatie in het klimaat. Daarom is er geen reden voor paniek en alarm. Wij zijn sterk gekant tegen het schadelijke en onrealistische netto nul-CO2-beleid dat wordt voorgesteld voor 2050. Als er betere benaderingen ontstaan, hebben we voldoende tijd om na te denken en ons aan te passen. Het doel van internationaal beleid moet zijn om te allen tijde betrouwbare en betaalbare energie te leveren, en over de hele wereld.

Ondertekenaars

1. Henri A. Masson, Professor Emeritus Dynamic System Analysis and Data Mining, University of Antwerp, French speaking Belgium; WCD Ambassador
2. Ferdinand Meeus, Retired Dr. Sc (Chemistry, photophysics, photochemistry), IPCC Expert Reviewer AR6; WCD Ambassador
3. Eric Blondeel, Retired Civil Engineer
4. Emiel van Broekhoven †, Emeritus Professor of Economics, University of Antwerp
5. Christophe de Brouwer MD, Honorary Professor of Environmental and Industrial Toxicology, Former President of the School of Public Health at the Université Libre de Bruxelles
6. Alexandre G. Clauwaert, Brussels polytechnic, civil engineer AiBr and Insead Cedep general management program, Former VP marketing & communication nv AGM sa Antwerp, VP customer relations Electrabel distribution, VP group strategy & development Suez Tractebel sa Brussels & Paris, VP strategy Suez / Engie , Corporate auditor Engie
7. Benjamin Damien, Docteur en Biologie et Entrepreneur en Biotechnologie
8. Ferdinand Engelbeen, Former Chemical Process Automation Engineer, Akzo Nobel Chemicals
9. Samuel Furfari, Professor of Energy Geopolitics at the Free University of Brussels
10. Georges Geuskens, Emeritus Professor of Chemistry, Free University of Brussels and Expert Publicist on Climate Science
11. Drieu Godefridi PhD, Law, Author of several books
12. Jan Goffa, Civil Engineer Applied Mechanics, Retired lecturer in thermo- and aerodynamics
13. Dr. Volkmar Hierner, degree in business administration and economy, retired coach of companies in increasing the effectiveness of their organization
14. Jan Jacobs, Science Journalist specializing in Climate and Energy Transition
15. Raymond Koch, Retired Research Director at Lab. Plasma Physics, RMA Brussels and Fellow Lecturer at Umons
16. Rob Lemeire, Publicist on Environmental and Climate Issues
17. Jean Meeus, Retired Meteorologist, Brussels Airport, Author of the Best Seller Astronomical Algorithms
18. Ernest Mund, Honorary Research Scientist, Honorary Research Director, FNRS, Nuclear Engineering
19. Bart Ooghe, Geologist & Geophysicist, Independent Scientist
20. Jaak Peeters, Psychologist and Writer
21. Eric Perpète, Microcomputed Tomography Scientist, FNRS Senior Research Associate in Chemical Physics
22. Dr. Hugo Poppe, Emeritus hoogleraar, Weer- en Klimaatkunde, KU-Leuven, 1966-2002
23. Phil Salmon, Computer Tomography Scientist, Kontich
24. Jozef Verhulst PhD, Chemistry, Author
25. Jean van Vliet, Retired Specialist in Space Weather
26. Appo van der Wiel, Senior Development Engineer