Het klimaat is niet in nood

Een wereldwijd netwerk van

1940

wetenschappers en professionals heeft deze dringende boodschap opgesteld. Klimaatwetenschap moet minder politiek zijn, en klimaatbeleid meer wetenschappelijk. Wetenschappers moeten openlijk de onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen over de opwarming van de aarde aanpakken, terwijl politici de werkelijke voordelen, evenals de ingebeelde kosten van aanpassing aan de opwarming van de aarde, en de werkelijke kosten, evenals de ingebeelde voordelen van het bestrijden van die opwarming, objectief moeten uittellen.

De opwarming komt er zowel door natuurlijke als door antropogene factoren

Het geologisch archief toont dat het klimaat op aarde varieert van zolang de planeet bestaat, met natuurlijke koude en warme fasen. De recentste kleine ijstijd eindigde pas in 1850. Daarom is het geen verrassing dat we nu een periode van opwarming doormaken.

De opwarming gaat veel trager dan voorspeld

De wereld is met minder dan de helft van de oorspronkelijk voorspelde snelheid opgewarmd, en met minder dan de helft van de te verwachten snelheid op basis van netto antropogene forcering en stralingsonevenwicht. Het vertelt ons dat we klimaatverandering verre van begrijpen.

Het klimaatbeleid berust op onvolkomen modellen

Klimaatmodellen hebben veel tekortkomingen en zijn van geen kanten plausibel als beleidsinstrumenten. Bovendien overdrijven ze hoogstwaarschijnlijk het effect van broeikasgassen zoals CO2. Daarbij komt nog dat ze het feit negeren dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 gunstig is.

CO2 is plantaardig voedsel, de basis van al het leven op aarde

CO2 is geen vervuilende stof. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is gunstig voor de natuur, waardoor de aarde groener wordt: extra CO2 in de lucht heeft de groei van de wereldwijde plantenbiomassa bevorderd. Het is ook goed voor de landbouw en verhoogt de opbrengsten van gewassen wereldwijd.

De opwarming van de aarde heeft de natuurrampen niet vergroot

Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen, intensiveren of frequenter maken. CO2-beperkende maatregelen zijn echter schadelijk en duur. Windturbines doden bijvoorbeeld vogels en vleermuizen en palmolieplantages vernietigen de biodiversiteit van de regenwouden.

Het beleid moet de wetenschappelijke en economische realiteit respecteren

Er is geen noodsituatie in het klimaat. Daarom is er geen reden voor paniek en alarm. Wij zijn sterk gekant tegen het schadelijke en onrealistische netto nul-CO2-beleid dat wordt voorgesteld voor 2050. Als er betere benaderingen ontstaan, hebben we voldoende tijd om na te denken en ons aan te passen. Het doel van internationaal beleid moet zijn om te allen tijde betrouwbare en betaalbare energie te leveren, en over de hele wereld.

38 Signatories from Belgium

2 WCD Ambassadors
 • Henri A. Masson, Professor Emeritus Dynamic System Analysis and Data Mining, University of Antwerp, French speaking Belgium
 • Ferdinand Meeus, Retired Dr. Sc (Chemistry, Photopfysics, Photochemistry), IPCC expert Reviewer AR6
36 Signatories
 • Rudy Berkvens, Information Security and Quality Management Auditor in ICT and Aviation, Commercial Pilot, Flight Instructor
 • Eric Blondeel, Retired Civil Engineer
 • Emiel van Broekhoven†, Emeritus Professor of Economics, University of Antwerp
 • Christophe de Brouwer, MD, Honorary Professor of Environmental and Industrial Toxicology, Former President of the School of Public Health
  at the Université Libre de Bruxelles
 • Jan-Paul Buijs, Biologist, Computer scientist, experienced business consultant and change manager, director of two NGOs around
  awareness for, and protection and restauration of fragile ecosystems
 • Alexandre G. Clauwaert, Brussels Polytechnic, Civil Engineer
 • Alain Colignon, Surgeon, Brussels University (ULB), Professor of Laser Physics at Paris V René Descartes, Specialist in medical
  Ultrasound.
 • Rudi Creemers, Eur. Ing. MSc Electronics-ICT, Network engineer/manager
 • Benjamin Damien, Docteur en Biologie et Entrepreneur en Biotechnologie
 • Ferdinand Engelbeen, Former Chemical Process Automation Engineer, Akzo Nobel Chemicals
 • Samuel Furfari, Professor of Energy Geopolitics at the Free University of Brussels
 • Georges Geuskens, Emertitus Professor of Chemistry, Free University of Brussels and Expert Publicist on Climate Science
 • Drieu Godefridi, PhD, Law, Author of several books
 • Jan Goffa, Civil Engineer Applied Mechanics, Retired lecturer in thermo- and aerodynamics
 • Dr. Volkmar Hierner, degree in business administration and economy, retired coach of companies in increasing the effectiveness of their
  organization
 • Jan Jacobs, Science Journalist Specializing in Climate and Energy Transition
 • Guy Janssen, MSc Applied Sciences (civil engineer electromechanics), MSc Nuclear Engineering, Reactor Sciences, experienced
  conventional electric power expert
 • Raymond Koch, Retired Research Director at Lab. Plasma Physics, RMA Brussels and Fellow Lecturer at UMons
 • Rob Lemeire, Publicist on Environmental and Climate Issues
 • Jean Meeus, Retired Meteorologist, Brussels Airport, Author of the Best Seller Astronomical Algorithms
 • Ernest Mund, Honorary Research Scientist, Honorary Research Director, FNRS, Nuclear Engineering
 • Bart Ooghe, Geologist & Geophysicist, Independent Scientist
 • Luc Opdecamp, “The agronomist-philosopher” (independent researcher), Agronmist (Soil science)
 • Jaak Peeters, Psychologist and Writer
 • Eric Perpète, Microcomputed Tomography Scientist, FNRS Senior Research Associate in Chemical Physics
 • Michel Pollyn, MSc in Energy Science, Retrired engineer. Lifetime career in industrial process water treatment and energy projects
 • Dr. Hugo Poppe, Emeritus hoogleraar, Weer- en Klimaatkunde, KU-Leuven, 1966-2002
 • Alain R. Préat, PhD in Geology, Emeritus Professor at Université Libre de Bruxelles
 • Danie Roettger, MSc. Engineering, lifetime career in energy conversion system development
 • Phil Salmon, Computer Tomography Scientist, Kontich
 • Paul Scheers, MSc Engineer in Chemistry and Nuclear Physics
 • Rémy Sproelants, Civil Engineer
  Retired CEO ‘RESPRO Languages & Consultancy’, Team H2 SALK/ ThinkTank/Engineering
 • Jozef Verhulst, PhD, Chemistry, Author
 • Jean van Vliet, Retired Specialist in Space Weather
 • Dr. Marc Wathelet, PhD in Molecular Biology, Free University of Brussels
 • Appo van der Wiel, Senior Development Engineer