Maailman ilmastojulistus
World Climate Declaration (WCD), clintel.org lähteestä 18.7.2020 suomentanut Simo Ruoho, tarkistanut Ilmastofoorumi ry.:n hallitus.

Ilmastotieteen tulisi olla vähemmän poliittista, kun taas ilmastopolitiikan tulisi olla tieteellisempää. Erityisesti tutkijoiden tulisi painottaa, että heidän mallinnustuotteensa eivät ole taikuuden tulosta: tietokonemallit ovat ihmisen luomia. Se, mikä tulee ulos, on täysin riippuvainen siitä, mitä teoreetikot ja ohjelmoijat ovat asettaneet: hypoteesit, oletukset, suhteet, parametrisoinnit, vakausrajoitukset jne. Valitettavasti valtaosassa ilmastotiedettä suurin osa tästä panoksesta on pimeässä.

Ilmastomallin lopputuloksen uskominen on uskoa siihen, mitä mallinvalmistajat ovat asettaneet. Tämä on juuri tämän päivän ilmastokeskustelujen ongelma, johon ilmastomallit ovat keskeisiä. Ilmastotiede on hajaantunut keskusteluun, joka perustuu uskomuksiin, ei terveeseen itsekriittiseen tieteeseen. Meidän pitäisi vapautua naiivista uskomuksesta vielä raakoihin ilmastomalleihin.
Tulevaisuudessa ilmastotutkimuksen on painotettava empiiristä tiedettä huomattavasti enemmän.

Ilmastohätätilannetta ei ole

1936

tutkijan ja ammattilaisen maailmanlaajuinen verkosto on laatinut tämän kiireellisen viestin. Ilmastotieteen tulisi olla vähemmän poliittista, kun taas ilmastopolitiikan tulisi olla tieteellisempää. Tutkijoiden tulisi avoimesti puuttua epävarmuustekijöihin ja liioitteluun ennusteissaan ilmaston lämpenemisestä, kun taas poliitikkojen tulisi rauhallisemmin laskea poliittisten toimenpiteidensä todelliset kustannukset ja kuvitellut hyödyt.

Luonnolliset ja ihmisen toiminnan aiheuttamat tekijät aiheuttavat lämpenemistä.
Geologinen arkisto paljastaa, että maapallon ilmasto on vaihdellut niin kauan kuin planeetta on ollut olemassa, luonnollisilla kylmillä ja lämpimillä vaiheilla. Pikku jääkausi päättyi vasta vuonna 1850.
Siksi ei ole yllättävää, että nyt koemme lämpenemisjaksoa.

Lämpeneminen on paljon odotettua hitaampaa
Maailma on lämmennyt huomattavasti vähemmän kuin IPCC on ennustanut mallinnetun ihmisen toiminnan pakottamisen perusteella. Kuilu reaalimaailman ja mallinnetun maailman välillä kertoo meille, että olemme kaukana ilmastonmuutoksen ymmärtämisestä.

Ilmastopolitiikka perustuu riittämättömiin malleihin
Ilmastomallit sisältävät monia puutteita, eivätkä ole vielä lähellekkään kelvollisia globaalin politiikan välineinä. Ne räjäyttävät silmille kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin, vaikutuksen. Lisäksi ne jättävät huomioimatta sen, että ilmakehän rikastaminen CO2:lla on hyödyllistä.

CO2 on kasvien ravintoa, ja maapallon elämän perusta
CO2 ei ole saaste. Se on välttämätöntä koko maapallon elämälle. Fotosynteesi on siunaus. Lisää hiilidioksidia on hyödyllistä luonnolle, vihertäen maata: Ilmakehän lisähiilidioksidi on edistänyt kasvimaailman biomassan kasvua. Se on hyvä myös aataloudelle, koska se lisää satoja maailmanlaajuisesti.

Ilmaston lämpeneminen ei ole lisännyt luonnonkatastrofeja
Ei ole tilastollisia todisteita siitä, että ilmaston lämpeneminen voimistaa hurrikaaneja, tulvia, kuivuuksia ja vastaavia luonnonkatastrofeja tai tekee niistä useammin toistuvia. On kuitenkin riittävästi todisteita siitä, että hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimet ovat yhtä vahingollisia, koska ne ovat kalliita.

Ilmastopolitiikassa on kunnioitettava tieteellistä ja taloudellista todellisuutta
Ilmastohätätilannetta ei ole. Siksi paniikille ja hälytykselle ei ole syytä. Vastustamme voimakkaasti vuodelle 2050 ehdotettua haitallista ja epärealistista nolla-hiilidioksidipolitiikkaa. Jos parempia lähestymistapoja ilmenee, kuten varmasti tulee tapahtumaan, meillä on runsaasti aikaa pohtia ja sopeutua uudestaan. Globaalin politiikan tavoitteena tulisi olla “vauraus kaikille” tarjoamalla luotettavaa ja kohtuuhintaista energiaa kaikkina aikoina. Menestyvässä yhteiskunnassa miehet ja naiset ovat hyvin koulutettuja, syntyvyys on alhainen ja ihmiset välittävät ympäristöstään.

Epilogi
Maailman ilmastojulistus (World Climate Declaration, WCD) on tuonut yhteen laajan joukon päteviä tutkijoita ympäri maailmaa*. Tämän ryhmän huomattava tieto ja kokemus ovat välttämättömiä tasapainoisen, tunteista vapaan ja pätevän käsityksen saavuttamiseksi ilmastomuutoksesta.
Tästä eteenpäin ryhmä toimii ”Global Climate Intelligence Council” -neuvostona.
CLINTEL-neuvosto antaa pyydettyjä ja ei-pyydettyjä neuvoja ilmastonmuutoksesta ja energiatalouden muutosvaiheen ylimenosta hallituksille ja yrityksille ympäri maailmaa.

*Tärkeää ei ole asiantuntijoiden määrä, vaan väitteiden laatu

7 Signatories from Finland

7 Signatories

 • Merit Enckell, PhD, MSc, former KTH, Royal Institute of Technology, freelance researcher, specialist in Structural Health Monitoring,
  sustainable development
 • Christer Kald, Engineer with academic studies in Physics, Chemistry and Mathematics
 • Simo Mykkanen, Ba Econ, small business owner, retired
 • Ari Okkonen, MSc EE, Finland, Climate data analysis enthusiast
 • Dr. Antero Ollila, Emeritus Adj. Ass. Professor Aalto University, expert in atmospheric modeling
 • Simo Ruoho, President Ilmastofoorumi ry Finland, Signature of association https://ilmastofoorumi.fi including its scientists and professional
  members
 • Boris Winterhalter, Retired Marine Geology, Geological Survey of Finland