Nie ma zagrożenia klimatycznego

Tę pilną wiadomość przygotowała grupa

1936

naukowców i specjalistów z całego świata. Nauka o klimacie powinna być mniej polityczna, natomiast polityka klimatyczna powinna być bardziej naukowa. W swoich prognozach globalnego ocieplenia, naukowcy powinni otwarcie informować o wątpliwościach i przejaskrawionych ocenach podczas, gdy politycy powinni skrupulatnie liczyć zarówno koszty rzeczywiste, jak i iluzoryczne korzyści płynące z ich działań politycznych.

Czynniki naturalne i antropogeniczne powodują ocieplenie

Dane geologiczne pokazują, że od początku istnienia naszej planety klimat na Ziemi zmieniał się i charakteryzowały go naturalne fazy zimne i ciepłe. Mała epoka lodowcowa zakończyła się dopiero w 1850 roku. Nic więc dziwnego, że doświadczamy teraz okresu ocieplenia.

 Ocieplenie przebiega znacznie wolniej niż przewidywano

Świat ocieplił się w tempie ponad dwukrotnie mniejszym niż przewidywał IPCC na podstawie modelowania zakładającego wymuszanie antropogeniczne i nierównowagę radiacyjną. To nam mówi, że jesteśmy daleko od zrozumienia zmian klimatu.

Polityka klimatyczna opiera się na nieodpowiednich modelach

Modele klimatyczne mają wiele niedociągnięć i są w znacznym stopniu niewiarygodne jako narzędzia polityki globalnej. Wyolbrzymiają rolę takich gazów cieplarnianych, jak CO2. Ponadto ignorują fakt, że wzbogacanie atmosfery w CO2 jest korzystne.

CO2 to pokarm dla roślin, to podstawa wszelkiego życia na Ziemi

CO2 nie jest zanieczyszczeniem. Jest niezbędny  dla trwania życia na Ziemi. Fotosynteza to nasze błogosławieństwo. Większe stężenie  CO2 jest korzystne dla przyrody, zazieleniając Ziemię: dodatkowy CO2 w powietrzu sprzyja wzrostowi globalnej biomasy roślinnej. Jest również dobry dla rolnictwa, zwiększając plony zbóż na całym świecie.

CO2 to pokarm dla roślin, podstawa wszelkiego życia na Ziemi

CO2 nie jest zanieczyszczeniem. Jest niezbędny  dla wszelkiego życia na Ziemi. Fotosynteza jest błogosławieństwem. Więcej CO2 jest korzystne dla przyrody, pokrywając Ziemię zielenią: dodatkowy CO2 w powietrzu sprzyja powiększaniu biomasy roślinnej na świecie. Jest on również dobry dla rolnictwa, zwiększając plony zbóż na całym świecie.

Globalne ocieplenie nie zwiększyło liczby klęsk żywiołowych

Nie ma żadnych dowodów statystycznych na to, że ocieplenie wzmacnia huragany, powodzie, susze i tym podobne klęski żywiołowe lub sprawia w skali globalnej, że występują one częściej. Istnieje jednak wiele dowodów na to, że środki ograniczające emisję CO2 są równie szkodliwe, jak kosztowne.

Polityka klimatyczna musi respektować realia naukowe i gospodarcze

Nie ma zagrożenia klimatycznego. Dlatego nie ma powodu do paniki i niepokoju. Zdecydowanie sprzeciwiamy się realizacji szkodliwej i nierealistycznej polityki zerowej emisji CO2 netto do 2050 roku. Jeśli pojawią się lepsze możliwości, a na pewno się pojawią, będziemy mieli wystarczająco dużo czasu na zastanowienie i ponowne dostosowanie. Celem polityki globalnej powinien być „dobrobyt dla wszystkich”, realizowany poprzez zapewnienie niezawodnej i przystępnej energii w każdej chwili. W dobrze prosperującym społeczeństwie mężczyźni i kobiety są dobrze wykształceni, przyrost naturalny jest niski, a ludzie dbają o swoje środowisko.

Sygnatariusze

1. Marek Boinski, Chairman of the National Section of Energy Workers’ Union NSZZ
2. Zbigniew Gidzinski, Advisor to the Chairman of the Silesian Region of the Solidarity Union in charge of the climate policy as well as a former Secretary of the National Energy Security Team of the Chancellery of the President of Poland
3. Jaroslaw Grzesik, Chairman of the National Secretariat of Mine and Energy Workers’ Union NSZZ
4. Dominik Kolorz, Chairman of the Slasko-Dabrowski Region of NSZZ