Czech Republic2020-06-02T15:02:33+02:00
206, 2020

Global Climate Experiment Associated with COVID-19 Pandemic

By |2 June 2020|Czech Republic|

Contributed by Pavel Kalenda, CoalExp, Pražmo, Czech Republic Abstract The coronavirus pandemic allowed a global climate experiment by shutting down the global economy and hence stopping the CO2 production. The drop in CO2 concentrations was observed [...]

Věda o klimatu by měla být méně politická, zatímco politika v oblasti klimatu by měla být více vědecká. Vědci by měli zejména zdůrazňovat, že jejich výstup modelování není výsledkem magie: počítačové modely jsou navrženy člověkem. Výsledek je pak zcela závislý na tom, co teoretici a programátoři vložili dovnitř: hypotézy, předpoklady, vztahy, parametrizace, omezení nestability atd. Bohužel, v mainstreamové vědě o klimatu není většina těchto vstupů jasně stanovená.