Norway2022-12-27T09:21:05+01:00
1205, 2023

Clintels grundige analyse påviser alvorlige feil i IPCCs siste rapport

By |12 May 2023|Norway|

Amsterdam, 9 mai 2023 * IPCC skjuler gode nyheter om reduserte tap ved katastrofer og klimarelaterte dødsfall * IPCC hevder på feil grunnlag at klimafølsomheten er høyere enn 2.5 °C; det er mer [...]

2503, 2020

Åpent brev fra CLINTEL i anledning COVID-19-pandemien: Bekjemp viruset, ikke CO2

By |25 March 2020|Norway|

Den Haag 23 mars 2020 Professor Guus Berkhout President i CLINTEL Guus.berkhout@clintelgroup.org Deres eksellenser Leksjon i ydmykhet – uforutsigbare naturkrefter forandrer verden Verden står midt oppe i en alvorlig helsekrise. I dag møter [...]

DET FINNES INGEN KLIMAKRISE

Klimaforskningen må bli mindre politisk, mens klimapolitikken må bli mer vitenskapelig. Spesielt må forskere legge vekt på at deres modeller ikke er resultatet av magi; datamodeller er laget av mennesker. Det som kommer ut av dem, er knyttet til hva teoretikere og programmerere legger inn: hypoteser, forutsetninger, koblinger, parametrisering, stabilitetshindinger, og så videre. Dessverre er mange av disse forutsetningene uuttalt.

Les mer