Er is geen klimaatcrisis

Een wereldwijd netwerk van meer dan 750 wetenschappers en experts komt met deze urgente boodschap: de klimaatwetenschap zou veel minder politiek moeten zijn, terwijl klimaatbeleid juist wetenschappelijker zou moeten zijn. Wetenschappers zouden openlijk de onzekerheden en overdrijvingen in hun klimaatvoorspellingen moeten adresseren, terwijl politici rationeel de werkelijke kosten evenals de veronderstelde voordelen van hun beleidsmaatregelen zouden moeten becijferen.

De opwarming is veroorzaakt door zowel natuurlijke als antropogene factoren

De geologische geschiedenis laat zien dat het Aardse klimaat gevarieerd heeft zolang als de planeet bestaat, met natuurlijke koude en warme periodes. De Kleine IJstijd eindigde pas in 1850. Het is daarom geen verrassing dat we nu weer een periode van opwarming meemaken.

De opwarming gaat veel langzamer dan voorspeld

De wereld is minder dan de helft zo snel opgewarmd als het IPCC in het verleden voorspelde op basis van gemodelleerde antropogene forcering en de stralingsdisbalans van de aarde. Het maakt duidelijk dat we klimaatverandering nog lang niet begrijpen.

Het klimaatbeleid is gebaseerd op ontoereikende modellen

Klimaatmodellen hebben vele tekortkomingen en zijn bij lange na niet geloofwaardig als mondiaal beleidsinstrument. Modellen overdrijven het effect van broeikasgassen zoals CO2. Bovendien negeren modellen de gunstige effecten van CO2-verrijking in de atmosfeer.

CO2 is plantenvoedsel, de basis van al het leven op Aarde

CO2 is geen vervuilende stof. Het is essentieel voor al het leven op Aarde. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is gunstig voor de natuur, het maakt de Aarde groener: meer CO2 in de lucht heeft mondiaal geleid tot een toename van biomassa. Het leidt wereldwijd ook tot hogere landbouwopbrengsten.

De opwarming van de Aarde heeft niet geleid tot een toename in natuurrampen

Er is geen bewijs dat de opwarming van de Aarde heeft geleid tot een intensivering van orkanen, overstromingen en droogte en andere natuurrampen, of dat zulke gebeurtenissen vaker voorkomen. Er is echter overtuigend bewijs dat CO2-reducerende maatregelen zowel schadelijk als kostbaar zijn.

Klimaatbeleid moet rekening houden met zowel de wetenschappelijke als de economische realiteit

Er is geen klimaatcrisis. Er is daarom ook geen reden voor paniek en alarm. Wij zijn fel tegen de schadelijke en onrealistische honderd procent CO2-reductie doelstellingen voor 2050. Als zich betere opties aandienen, en dat zal zeker het geval zijn, dan hebben we voldoende tijd om goed na te denken en ons opnieuw aan te passen. Het doel van het mondiale beleid zou moeten zijn ‘welvaart voor ons allen’, door de bevolking te allen tijden te voorzien van betrouwbare en betaalbare energie. In een welvarende samenleving zijn mannen en vrouwen goed opgeleid, zijn geboortecijfers laag en hebben mensen hart voor hun omgeving.

Ondertekenaars

Guus Berkhout, Emeritus Professor of Geophysics, Delft University of Technology, Member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences; WCD Ambassador
Maarten van Andel, Author of the ‘Groene Illusie’
André Bijkerk, Retired Officer Royal Dutch Air Force, now Climate Researcher
Peter Bloemers, Emeritus Professor of biochemistry, Radbout University, Nijmegen
Paul M.C. Braat, Emeritus Professor of Pulmonary Physics, University of Amsterdam
Solke Bruin, Emeritus Professor of Product-driven Process Technology, University of Eindhoven, and Former member Management Committee Unilever Research, Vlaardingen
Paul Cliteur, Professor of Legal Sciences, Member of the Senate of The Netherlands
Albert J.H.G. Cloosterman, Retired Chemical Engineer, Publicist on Climate and Cosmological Matters
Marcel Crok, Climate Researcher and Science Journalist
David E. Dirkse, Former Computer Engineer and Teacher Mathematics
Dr. Paul de Groot, Geoscience Manager dGB Earth Sciences
Kees de Groot, Former Director Upstream Research Lab. Shell
Kees de Lange, Emeritus Professor of Physics, Vrije University Amsterdam and University of Amsterdam
Louw Feenstra, Emeritus Professor Erasmus University and philosopher, Rotterdam
Frans H. Gortemaker, Former Vice president Unilever Global R&D
Ton J.T., Grimberg, Research and Operational Petro-physicist
Leo Halvers, Former Director Billiton Research Arnhem and former Director technology Foundation STW
Eduard Harinck, Former Logistics Expert, Nedlloyd Group/KPMG consulting; member of the ED support team
J.R. Hetzler, Forestry Economics and Time Series Modeling
Jan F. Holtrop, Emeritus Professor of Petroleum Engineering, Delft University of Technology
A. Huijser, Physicist and Former CTO Royal Philips Electronics
W. J. (Wouter) Keller, Emeritus Professor of Statistical Methods, Former Member Board of Directors, Central Bureau of Statistics (CBS)
Jacques van Kerchove, Economist and Marketeer, Former CFO Rabobank, now Climate and Environment researcher
R.W.J. Kouffeld, Emeritus Professor of Energy Conversion, Delft University of Technology
Hans H.J. Labohm, Former Expert Reviewer IPCC
Kees le Pair, Physicist, Former Director of Research organisations FOM and Technology & former member of the General Energy Council, The Netherlands
B.G. Linsen, Former Director Unilever Research Vlaardingen, The Netherlands
Pieter Lukkes, Emeritus Professor of Economic and Human Geography, University of Groningen
Hugo Matthijssen, Former Teacher Meteorology, now Publicist on Climate Matters
Simon Middelhoek, Emeritus Professor of Electronic Instrumentation and Sensors, Delft University of Technology, Member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences and Member of the National Academy of Engineering, USA
J.M. Mulderink, Former General Director Akzo-Nobel
Rob Nijssen, Radar Engineer and Publicist on Climate Matters
Leffert Oldenkamp, Expert Forest Management
Peter Oosterling, Former Scientist E & P Shell, now active as Climate Researcher;
Kees Pieters, Mathematician; Former Operational Research and ICT manager at Shell
Reynier Pronk, Former IT Manager, Accredited Project Management Consultant and Trainer
G.T. Robillard, Emeritus Professor of Biochemistry and Biophysics
Arthur Rörsch, Former Member Board of Directors, TNO, The Netherlands
Don Schäfer, Former Director Shell Exploration & Production and New Business, Shell
Frans Schrijver, Strategy Consultant and Climate Publicist
Jos de Smit, Emeritus Professor of Stochastic Operations Research and Former Rector Magnificus of the University of Twente
Albert Stienstra, Emeritus Professor of Computer Simulation and Micro-Electronics, Delft University of Technology
P.J. Strijkert, Former Member Board of Directors of DSM, Delft, The Netherlands
Fred Udo, Emeritus Professor of Nuclear Physics, Vrije Universiteit Brussels, Belgium
J.F. van de Vate, Former Director ECN, Petten, The Netherlands. Former UN Delegate IPCC.
Frans van den Beemt, Nuclear Physicist, Former Program Director Technology Foundation STW
Rutger van Santen, Emeritus Professor of Anorganic Chemistry and Catalysis, Former Rector Magnificus, Eindhoven University
Barend-Jan Smits, Geologist, Former Director of Wintershall Nederland, BASF Group
Hans van Suijdam, Former Executive Vice President Research and Development DSM, The Netherlands
Peter van Toorn, Former Research Geophysicist Shell
Jannes J. Verwer, Former CEO Large Electricity Generation Group and Former Chairman Supervisory Board State Owned Radio Active Waste Storage Facilities, The Netherlands
Henk van der Vorst, Emeritus Professor of Numerical Mathematics, University of Utrecht
Rob de Vos, fysisch geograaf, gepensioneerd docent aardrijkskunde
Jaap van der Vuurst de Vries, Emeritus Professor of Petroleum Engineering, Former Dean Faculty of Applied Earth Sciences, Delft University of Technology
Karel Wakker, Emeritus Professor of Astrodynamics & Geodynamics, Delft University of Technology
World Climate Declaration November 20, 2019
Cyril Wentzel, Multi-Physics Engineer and Chairman of Environmental Think Tank ‘Groene Rekenkamer’
Dolf van Wijk, Formerly AkzoNobel Environmental Research Laboratory and Former Executive Director Cefic-Euro Chlor, Brussels
W.J. Witteman, Professor of Applied Physics and CO2 lasers, University of Twente
Theo Wolters, Co-founder ‘Groene Rekenkamer’ and ‘Climategate.nl’

Total signatories in The Netherlands: 60