Sweden2020-12-14T14:24:55+01:00
2503, 2020

CLINTELS råd för framtiden: bekämpa virus inte koldioxid

By |25 March 2020|Sweden|

Brev från CLINTEL med anledning av COVID-19-pandemin Den världsomfattande klimatrealistiska organisationen Clintel, vars deklaration https://clintel.org/world-climate-declaration/  hittills stöds av 840 forskare och professionella inom klimatområdet, publicerar här ett brev (länk) till världens beslutsfattare. Öppet [...]

Det finns ingen klimatkris

Ett globalt nätverk av 900 forskare och professionella har skrivit detta brådskande meddelande. Klimatvetenskapen bör vara mindre politisk, medan klimatpolitiken borde vara mer vetenskaplig. Forskare bör öppet ta itu med osäkerheter och överdrifter i sina förutsägelser om global uppvärmning, medan politiker sakligt ska beräkna de verkliga kostnaderna och de tänkta fördelarna med sina politiska åtgärder.

Läs mer