Verdens Klimaerklæring

Der er ikke nogen klimakrise

(World Climate Declaration – There is no Climate Emergency)

Et globalt netværk af

1940

videnskabs- og fagfolk (deriblandt danske) står bag nærværende manifest, der er helt uomgængeligt. Klimavidenskab skal være mindre politisk, mens klimapolitikker skal være mere videnskabeligt funderede. Videnskabsfolk må åbent omtale usikkerheder og overdrivelser i deres forudsigelser af global opvarmning, mens politikere nøgternt skal opregne de reelle omkostninger og de forventede fordele ved de politiske tiltag.

Både naturlige og menneskeskabte faktorer fører til opvarmning

De geologiske vidnesbyrd viser, at jordens klima har varieret, så længe planeten har eksisteret, med naturlige kolde og varme perioder. Den Lille Istid endte så sent som i 1850. Derfor er det ikke nogen overraskelse, at vi nu oplever en periode med opvarmning.

Opvarmningen går meget langsommere end forudset

Jordens temperatur er steget betydeligt mindre, end forudset af IPCC’s klimamodeller, der simulerer den menneskeskabte opvarmning. Gabet mellem den virkelige verden og klimamodellerne fortæller os, at vi er langt fra at forstå klimaforandringer.

Klimapolitikken er baseret på utilstrækkelige modeller

Klimamodeller har mange mangler og er langt fra at være brugbare værktøjer til global politik. De overdriver effekten af drivhusgasser, som f.eks. CO2. Samtidigt ser de bort fra, at en berigelse af atmosfæren med CO2 er gavnlig.

CO2 er føde til planterne, basis for alt liv på jorden

CO2 er ikke forurening. Den er nødvendig for alt liv på jorden. Fotosyntese er en velsignelse. Mere CO2 er gavnlig for naturen, jorden bliver grønnere: Et øget indhold af CO2 i luften har fremmet væksten af den globale plante-biomasse. CO2 er også godt for landbruget, den leder til større høstudbytter over hele jorden.

Global opvarmning har ikke ført til flere naturkatastrofer

Der er ikke noget statistisk belæg for, at global opvarmning har ledt til voldsommere orkaner, oversvømmelser, tørke eller lignende naturkatastrofer, eller gjort dem hyppigere. Til gengæld er der masser af dokumentation for, at CO2-begrænsende tiltag gør lige så meget skade, som de er kostbare.

Klimapolitik må respektere videnskabelige og økonomiske realiteter

Der er ikke nogen klimakrise. Derfor er der ingen grund til at gå i panik eller være bange. Vi er stærkt imod den skadelige og urealistiske målsætning om netto nul-udledninger af CO2, foreslået til 2050. Hvis bedre muligheder dukker op, og det gør de helt sikkert, har vi masser af tid til at tænke os om og tilpasse os. Målet med den globale politik bør være ”velstand til alle”, ved at sikre pålidelig energi til en rimelig pris, hele tiden. I et velhavende samfund er mænd og kvinder veluddannede, fødselsraterne er lave, og folk tager sig godt af miljøet.

Epilog

Verdens-klimaerklæringen har bragt en bred kreds af kompetente videnskabsfolk sammen fra hele verden*). Gruppens omfattende viden og erfaring er uundværlig, hvis man ønsker et balanceret, rationelt og kompetent syn på klimaforandringer.

Fra nu af vil gruppen fungere som det Globale Klima-Oplysende Råd (eng. Global Climate Intelligence Council). CLINTEL-rådet vil på opfordring eller uopfordret give rådgivning vedr. klimaforandringer og energiforsynings-ændringer til regeringer og selskaber i hele verden.

*) Det er ikke antallet af eksperter, men kvaliteten af argumentationen, der tæller.

Underskrivere

1. Jens Morten Hansen PhD, Geology, Professor at Copenhagen University, Former Vice Managing Director for the Geological Survey of Denmark and Greenland, Former Director General for the Danish National Research Agency and National Research Councils, Former President of the Nordic Research Council under Nordic Council; WCD Ambassador
2. Bjarne Andresen, Professor of Physics, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen
3. Claus Beyer, Geologist, gen.manager for CB-Magneto, possessing palaeomagnetic laboratory
4. Steffen Frederiksen, MSc Economics, Climate Economics, Cost benefit analysis of CO2
5. Dr. Hans Götzsche, Emeritus Associate Professor, Linguistics and Philosophy of Science, President Nordic Associaton of Linguists (NAL), Director, Center for Linguistics, Aalborg University
6. Frank Hansen, Emeritus Professor, Department of Mathematics, University of Copenhagen
7. Niels Harrit PhD, Emeritus Associate Professor of Chemistry, Dept. Chemistry, University of Copenhagen
8. Sören Kjärsgaard, Professional Chemical Engineer
9. Johannes Krüger, Emeritus Professor, Dr. Scient, Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen
10. Knud Larsen PhD, Natural Sciences
11. Peter Locht, Senior Lecturer, Business Academy Aarhus (statistics)
12. Peter Kjær Poulsen, Metering Engineer
13. Steen Rasmussen Bsc in Electrical Engineering from Denmark Technical University, lifetime career at IBM Denmark Aps
14. Niels Schrøder, Geophysist/Geologist, Associate Professor Institute of Nature and Environment, Roskilde University
15. Pavel Svennerberg, Master of engineering, Technology of oil and gas processing