Neexistuje žádná klimatická nouzová situace

Věda o klimatu by měla být méně politická, zatímco politika v oblasti klimatu by měla být více vědecká. Vědci by měli zejména zdůrazňovat, že jejich výstup modelování není výsledkem magie: počítačové modely jsou navrženy člověkem. Výsledek je pak zcela závislý na tom, co teoretici a programátoři vložili dovnitř: hypotézy, předpoklady, vztahy, parametrizace, omezení nestability atd. Bohužel, v mainstreamové vědě o klimatu není většina těchto vstupů jasně stanovená.

Věřit výsledkům klimatického modelu znamená věřit tomu, co tvůrci do modelu vložili. A to je právě problém dnešní diskuse o klimatu, v níž hrají klimatické modely ústřední roli. Klimatická věda degenerovala na diskusi založenou na víře, nikoli na zdravé sebekritické vědě. Měli bychom se osvobodit od naivní víry v nezralé klimatické modely. V budoucnosti musí výzkum v oblasti klimatu klást výrazně větší důraz na empirickou vědu.

Neexistuje žádná klimatická nouzová situace  

Tuto naléhavou zprávu připravila celosvětová síť

1919

vědců a odborníků. Věda o klimatu by měla být méně politická, zatímco politika v oblasti klimatu by měla být více vědecká. Vědci by se měli ve svých předpovědích o globálním oteplování otevřeně zabývat nejistotami a zveličováním, zatímco politici by měli nezaujatě počítat skutečné náklady i imaginární přínosy svých politických opatření.

Oteplování způsobují přírodní stejně tak jako antropogenní faktory

Geologický archiv ukazuje, že klima Země se měnilo po celou dobu existence planety, s přirozeně chladnými a teplými obdobími. Malá doba ledová skončila teprve v roce 1850. Není tedy divu, že nyní zažíváme období oteplování.

Oteplování je mnohem pomalejší, než se předpokládalo

Svět se otepluje výrazně méně, než předpovídá IPCC na základě modelovaného antropogenního forcingu. Propast mezi skutečným světem a modelovaným světem nám říká, že jsme ještě daleko od pochopení změny klimatu.

Klimatická politika se opírá o nedostatečné modely

Klimatické modely mají mnoho nedostatků a vůbec nejsou vhodné k tomu, aby byly nástrojem globální politiky. Nadhodnocují účinek skleníkových plynů, jako je CO2. Kromě toho ignorují skutečnost, že obohacování atmosféry CO2 je prospěšné.

CO2 je výživa pro rostliny, základ celého života na Zemi

CO2 není znečišťující látkou. Je to plyn, nezbytný pro veškerý život na Zemi. Fotosyntéza je požehnáním. Více CO2 je příznivé pro přírodu, ozelenění Země: další CO2 ve vzduchu podporuje růst globální rostlinné biomasy. Je to také dobré pro zemědělství, které zvyšuje výnosy plodin po celém světě.

Globální oteplování nezvýšilo přírodní katastrofy

Neexistuje statistický důkaz, že globální oteplování zesiluje hurikány, záplavy, sucha a podobné přírodní katastrofy nebo zvyšuje jejich četnost. Existuje však dostatek důkazů, že opatření ke snižování emisí CO2 jsou stejně škodlivá jako nákladná.

Klimatická politika musí respektovat vědeckou a ekonomickou realitu

V oblasti klimatu není žádná nouzová situace. Proto není důvod k panice a poplachu. Důrazně se stavíme proti škodlivé a nereálné politice čisté nulové emise CO2 navrhované pro rok 2050. Pokud se objeví lepší přístupy, a o tom není pochyb, budeme mít dostatek času na reflexi a přizpůsobení. Cílem globální politiky by měla být „prosperita pro všechny“ poskytováním spolehlivé a dostupné energie za všech okolností. V prosperující společnosti jsou muži a ženy dobře vzdělaní, porodnost je nízká a lidé se starají o své okolí.

Epilog
Světová klimatická deklarace (WCD) spojila širokou škálu kompetentních vědců z celého světa*. Značné znalosti a zkušenosti této skupiny jsou nezbytné pro dosažení vyváženého, přiměřeného a kompetentního pohledu na změnu klimatu.

Od nynějška bude skupina fungovat jako „Globální rada pro změnu klimatu“. Rada CLINTEL bude poskytovat vyžádané i nevyžádané rady vládám a společnostem po celém světě v otázkách změny klimatu a energetického přechodu.

* Nezáleží na počtu odborníků, ale na kvalitě argumentů

14 Signatories from Czech Republic

14 Signatories

 • Ladislav Bocak, PhD, Professor of Entomology, Czech Advanced Technology and Research Institute
 • Pavel Dudr, Ing, Independent publicist and climatologist / Pravy prostor, EP Shark/
 • Marek Eiderna, Agricultural Engineer and graduated in General Biology
 • Tomas Furst, PhD, teacher of mathematics at Palacky University in Olomouc and a proponent of correct, i.e. Bayesian inference
 • Vaclav Hubiner, Retired Ambassador, Anthropologist, Climate Policy Commentator for www.forum24.cz
 • Pavel Kalenda, PhD, CSc., Coal Expert
 • Václav Klaus, Former President of the Czech Republic, Professor of Economics, Founder of the Václav Klaus Institute
 • Peter Kopa, Lawyer, Writer, Publisher, Founder of thinktanklatam.org
 • Lubos Motl, PhD, former Harvard faculty, high energy theoretical physicist, co-author of the 2009 NIPCC report
 • Dr. Milan Salek, PhD, Freelance Meteorologist and Consultant
 • Ivan Spicka, Professor of Internal Medicine at Charles University with speciality in Hemato-Oncology, Prague
 • Dalibor Štys, professor of Applied physics, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, University of South Bohemia in ?eské
 • Gary M. Vasey, PhD, Geology, Managing Partner and Analyst in Commodity Technology Advisory llc
 • Ing. Miroslav Žácek, PhD., aplied geochemistry, been working on the climate for more than 10 years as a geochemist