Det finns ingen klimatkris

Ett globalt nätverk av

1931

forskare och professionella har skrivit detta brådskande meddelande. Klimatvetenskapen bör vara mindre politisk, medan klimatpolitiken borde vara mer vetenskaplig. Forskare bör öppet ta itu med osäkerheter och överdrifter i sina förutsägelser om global uppvärmning, medan politiker sakligt ska beräkna de verkliga kostnaderna och de tänkta fördelarna med sina politiska åtgärder.

Naturliga såväl som antropogena faktorer orsakar uppvärmning

Det geologiska arkivet avslöjar att jordens klimat har varierat så länge som planeten har funnits, med naturliga kalla och varma faser. Den lilla istiden slutade så sent som 1850. Därför är det ingen överraskning att vi nu upplever en uppvärmningsperiod.

Uppvärmningen är mycket långsammare än förutsagt

Världen har värmts mindre än hälften så snabbt som IPCC förutspått på grundval av modellerad antropogen påverkan och strålningsobalans. Detta säger oss att vi är långt ifrån att förstå klimatförändringarna.

Klimatpolitiken bygger på otillräckliga modeller

Klimatmodeller har många brister och är inte på långt när pålitliga som globala politiska verktyg. De överdriver effekten av växthusgaser såsom CO2. Dessutom ignorerar de det faktum att det är fördelaktigt att berika atmosfären med CO2.

CO2 är växtmat, basen för allt liv på jorden

CO2 är inte en förorening. Det är centralt för allt liv på jorden. Fotosyntes är en välsignelse. Mer CO2 är gynnsamt för naturen, för en grönare jord: ytterligare koldioxid i luften har främjat tillväxten av global växtbiomassa. Det är också bra för jordbruket och ökar avkastningen av grödor över hela världen.

Den globala uppvärmningen har inte ökat naturkatastrofer

Det finns inga statistiska bevis för att den globala uppvärmningen intensifierar orkaner, översvämningar, torka och liknande naturkatastrofer eller gör dem mer frekventa. Det finns emellertid gott om bevis för att åtgärder för att minska koldioxiden är minst lika skadliga som de är kostsamma.

Klimatpolitiken måste respektera vetenskapliga och ekonomiska realiteter

Det finns ingen klimatkris. Därför finns det ingen anledning till panik och alarm. Vi motsätter oss starkt den skadliga och orealistiska CO2-nollpolitiken som föreslagits för 2050. Om bättre tillvägagångssätt dyker upp, och de kommer säkert att göra, har vi gott om tid att reflektera och anpassa oss. Syftet med den globala politiken bör vara “välstånd för alla” genom att tillhandahålla tillförlitlig och prisvärd energi hela tiden. I ett välmående samhälle är män och kvinnor välutbildade, födelsetalen är låga och människor bryr sig om sin miljö.

48 Signatories from Sweden

1 WCD Ambassador

 • Ingemar Nordin, Emeritus Professor Philosophy of Science, Linköping University
47 Signatories

 • Michael Andersson, Bsc in biology, medical doctor, retired Chief Medical Officer at a battalion of the Swedish Airforce
 • Leif Åsbrink, PhD, Technology at KTH in Molecular Physics, Stockholm
 • Sture Åström, MSc, Technology, Professional in Climate Issues, Secretary of the Swedish Network Klimatsans
 • Erik Axelkrans, MSc in physics and physical oceanography, University of Gothenburg
 • Rolf Bergman, Emeritus Professor of Physical Chemistry, Uppsala University
 • Dr. Lars Bern, Member of The Royal Swedish Academy of Sciences, Retired CEO in Incentive AB
 • Joakim Blomqvist, Sr. Design Manager for design and energy solutions within a larger construction company
 • Magnus Cederlöf, Software Specialist, Stockholm
 • Tore Dalväg, Msc, Physics, Research Engineer in Hydrodynamics and Thermodynamics, Senior Advisor in Environmental Standards, Author
  of ‘CO2 a source of life or a threat’
 • Hans Eklund, PhD, Technology, Acting Professor at the Department of Laser-and Electro-optics, Chalmers University of Technology,
  Gothenburg
 • Per-Olof Eriksson, Physicist, Former CEO of Sandvik Group
 • Dr. Anders Flodin, PhD, Mechanical Engineering, NC, USA
 • Mats Freding, MSc Mechatronics Test team leader, environmental and software test.
 • David D. Gee, Professor Emeritus Orogen Dynamics, Uppsala University
 • Anders Grufman, MSE, MA, Economics, Industrial and Environmental Economics
 • Jan Hagberg, PhD, Statistics, Stockholm
 • Björn Hammarskjöld, MD, PhD in Biochemistry, Assistant Professor in Pediatrics
 • Lars Hässler, PhD, Rock and Soil Mechanics, Bsc Chemistry and Biology, Msc Civil Engineering
 • Eilif Hensvold, PhD, Mathematics, Associate Professor of Mathematics (Retired), Simulation of Large-scale Industrial Systems, Uppsala
  University, Luleå Technical University
 • Gunnar Holmgren, PhD, Space Physics, Retired Head of Dept. of Engineering Sciences, Uppsala University
 • Mats Janson, MSc, Electrical Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
 • Hans Jelbring, Climate Researcher
 • Göran Johansson, specialist in Energy Systems
 • Claes Johnson, Emeritus Professor of Mathematics at Royal Institute of Technology, Stockholm
 • Gunnar Juliusson, Professor of Hematology, Lund University, Senior Consultant, Skåne, University Hospital, Lund
 • Sten Kaijser, Emeritus Professor of Mathematics, Uppsala University
 • Johnny Kronvall Mah, Emeritus Professor in Building Physics, Malmö University and Lund University
 • Lars E. Linder, Associate Professor of Medicine, Gothenburg
 • Jan Lindström, Senior Medical Physicist, PhD, Former Head of Department of Medical Physics Karolinska, Worked and published in
  Environmental Science (Harwell UK). Long climate interest.
 • Rune Lundgren, MSc, Helsinki University of Technology, Energy System Expert
 • Toomas Mathiesen, MD, Retired
 • Johan Montelius, Associate Professor of Computer Science at the Royal Institute of Technology, Stockholm
 • Jacob Nordangård, PhD, Technology and Social Change at the University of Linköping, Researcher on Climate Change History
 • Gabriel Oxenstierna, PhD, retired, currently author for Klimatupplysningen.se
 • Gösta Pettersson, Emeritus Professor in Biochemistry, University of Lund
 • Marian Radetzki, Emeritus Professor of Economics, Luleå University of Technology
 • Mats Rosengren, Mathematics, Space Flight Trajectory Specialist
 • Torsten Sandström, Professor Emeritus, Department of Law, University of Lund
 • Rabbe Sjöberg, PhD, Geology, Member of Paleogeophysics & Geodynamics Institute
 • Peter Stilbs, Emeritus Professor of Physical Chemistry, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm
 • Prof. Jan-Olov Strömberg, Emeritus Professor of Mathematics at Royal Institute of Technology, Stockholm
 • Lars H. Thylen, Professor Emeritus in Photonics, Dept. of Theoretical Chemistry and Biology, Royal Institute of Technology, Stockholm,
 • Tege Tornvall, Member of Klimatrealisterna and of its election committee, active in network Klimatsans
 • Gösta Walin, Proffessor Emeritus in Oceanography at Univerity of Gothenburg
 • Elsa Widding, Consultant, Author on Climate Change, Stockholm
 • Lech Wosinski, Researcher Emeritus, Associate Professor, Royal Institute of Technology, Stockholm
 • Orjan Wrange, PhD, Emeritus Professor in molecular Genetics Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden