Det finns ingen klimatkris

Ett globalt nätverk av

1858

forskare och professionella har skrivit detta brådskande meddelande. Klimatvetenskapen bör vara mindre politisk, medan klimatpolitiken borde vara mer vetenskaplig. Forskare bör öppet ta itu med osäkerheter och överdrifter i sina förutsägelser om global uppvärmning, medan politiker sakligt ska beräkna de verkliga kostnaderna och de tänkta fördelarna med sina politiska åtgärder.

Naturliga såväl som antropogena faktorer orsakar uppvärmning

Det geologiska arkivet avslöjar att jordens klimat har varierat så länge som planeten har funnits, med naturliga kalla och varma faser. Den lilla istiden slutade så sent som 1850. Därför är det ingen överraskning att vi nu upplever en uppvärmningsperiod.

Uppvärmningen är mycket långsammare än förutsagt

Världen har värmts mindre än hälften så snabbt som IPCC förutspått på grundval av modellerad antropogen påverkan och strålningsobalans. Detta säger oss att vi är långt ifrån att förstå klimatförändringarna.

Klimatpolitiken bygger på otillräckliga modeller

Klimatmodeller har många brister och är inte på långt när pålitliga som globala politiska verktyg. De överdriver effekten av växthusgaser såsom CO2. Dessutom ignorerar de det faktum att det är fördelaktigt att berika atmosfären med CO2.

CO2 är växtmat, basen för allt liv på jorden

CO2 är inte en förorening. Det är centralt för allt liv på jorden. Fotosyntes är en välsignelse. Mer CO2 är gynnsamt för naturen, för en grönare jord: ytterligare koldioxid i luften har främjat tillväxten av global växtbiomassa. Det är också bra för jordbruket och ökar avkastningen av grödor över hela världen.

Den globala uppvärmningen har inte ökat naturkatastrofer

Det finns inga statistiska bevis för att den globala uppvärmningen intensifierar orkaner, översvämningar, torka och liknande naturkatastrofer eller gör dem mer frekventa. Det finns emellertid gott om bevis för att åtgärder för att minska koldioxiden är minst lika skadliga som de är kostsamma.

Klimatpolitiken måste respektera vetenskapliga och ekonomiska realiteter

Det finns ingen klimatkris. Därför finns det ingen anledning till panik och alarm. Vi motsätter oss starkt den skadliga och orealistiska CO2-nollpolitiken som föreslagits för 2050. Om bättre tillvägagångssätt dyker upp, och de kommer säkert att göra, har vi gott om tid att reflektera och anpassa oss. Syftet med den globala politiken bör vara “välstånd för alla” genom att tillhandahålla tillförlitlig och prisvärd energi hela tiden. I ett välmående samhälle är män och kvinnor välutbildade, födelsetalen är låga och människor bryr sig om sin miljö.

Undertecknarna

1. Ingemar Nordin, Emeritus Professor Philosophy of Science, Linköping University; WCD Ambassador
2. Michael Andersson Bsc in biology, medical doctor, retired Chief Medical Officer at a battalion of the Swedish Airforce
3. Leif Åsbrink PhD, Technology at KTH in Molecular Physics, Stockholm
4. Sture Åström MSc, Technology, Professional in Climate Issues, Secretary of the Swedish Network Klimatsans
5. Erik Axelkrans MSc in physics and physical oceanography, University of Gothenburg
6. Rolf Bergman, Emeritus Professor of Physical Chemistry, Uppsala University
7. Dr. Lars Bern, Member of The Royal Swedish Academy of Sciences, Retired CEO in Incentive AB
8. Joakim Blomqvist, Sr. Design Manager for design and energy solutions within a larger construction company
9. Magnus Cederlöf, Software Specialist, Stockholm
10. Tore Dalväg Msc, Physics, Research Engineer in Hydrodynamics and Thermodynamics, Senior Advisor in Environmental Standards, Author of ‘CO2 a source of life or a threat’
11. Hans Eklund PhD, Technology, Acting Professor at the Department of Laser-and Electro-optics, Chalmers University of Technology, Gothenburg
12. Per-Olof Eriksson, Physicist, Former CEO of Sandvik Group
13. Dr. Anders Flodin PhD, Mechanical Engineering, NC, USA
14. David D. Gee, Professor Emeritus Orogen Dynamics, Uppsala University
15. Anders Grufman MSE, MA Economics, Industrial and Environmental Economics
16. Jan Hagberg PhD, Statistics, Stockholm
17. Björn Hammarskjöld MD, PhD in Biochemistry, Assistant Professor in Pediatrics
18. Lars Hässler PhD, Rock and Soil Mechanics, Bsc Chemistry and Biology, MSc Civil Engineering
19. Eilif Hensvold PhD, Mathematics, Associate Professor of Mathematics (Retired), Simulation of Large-scale Industrial Systems, Uppsala University, Luleå Technical University
20. Gunnar Holmgren PhD, Space Physics, Retired Head of Dept. of Engineering Sciences, Uppsala University
21. Mats Janson MSc, Electrical Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
22. Hans Jelbring, Climate Researcher
23. Göran Johansson, Specialist in Energy Systems
24. Claes Johnson, Emeritus Professor of Mathematics at Royal Institute of Technology, Stockholm
25. Gunnar Juliusson, Professor of Hematology, Lund University, Senior Consultant, Skåne, University Hospital, Lund
26. Sten Kaijser, Emeritus Professor of Mathematics, Uppsala University
27. Johnny Kronvall Mah, Emeritus Professor in Building Physics, Malmö University and Lund University
28. Lars E. Linder, Associate Professor of Medicine, Gothenburg
29. Rune Lundgren MSc, Helsinki University of Technology, Energy System Expert
30. Johan Montelius, Associate Professor of Computer Science at the Royal Institute of Technology, Stockholm
31. Jacob Nordangård PhD, Technology and Social Change at the University of Linköping, Researcher on Climate Change History
32. Gabriel Oxenstierna PhD, retired, currently author for Klimatupplysningen.se
33. Gösta Pettersson, Emeritus Professor in Biochemistry, University of Lund
34. Marian Radetzki, Emeritus Professor of Economics, Luleå University of Technology
35. Mats Rosengren, Mathematics, Space Flight Trajectory Specialist
36. Torsten Sandström, Professor Emeritus, Department of Law, University of Lund
37. Rabbe Sjöberg PhD, Geology, Member of Paleogeophysics & Geodynamics Institute
38. Peter Stilbs, Emeritus Professor of Physical Chemistry, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm
39. Prof. Jan-Olov Strömberg, Emeritus Professor of Mathematics at Royal Institute of Technology, Stockholm
40. Tege Tornvall, Member of Klimatrealisterna and of its election committee, active in network Klimatsans
41. Lars H. Thylen, Professor Emeritus in Photonics, Dept. of Theoretical Chemistry and Biology, Royal Institute of Technology, Stockholm, specializing in Low Power Nanophotonics Technology
42. Gösta Walin, Proffessor Emeritus in Oceanography at Univerity of Gothenburg
43. Elsa Widding, Consultant, Author on Climate Change, Stockholm
44. Lech Wosinski, Researcher Emeritus, Associate Professor, Royal Institute of Technology, Stockholm
45. Örjan Wrange PhD, Emeritus professor in Molecular Genetics