Det finns ingen klimatkris

Ett globalt nätverk av 1501 forskare och professionella har skrivit detta brådskande meddelande. Klimatvetenskapen bör vara mindre politisk, medan klimatpolitiken borde vara mer vetenskaplig. Forskare bör öppet ta itu med osäkerheter och överdrifter i sina förutsägelser om global uppvärmning, medan politiker sakligt ska beräkna de verkliga kostnaderna och de tänkta fördelarna med sina politiska åtgärder.

Naturliga såväl som antropogena faktorer orsakar uppvärmning

Det geologiska arkivet avslöjar att jordens klimat har varierat så länge som planeten har funnits, med naturliga kalla och varma faser. Den lilla istiden slutade så sent som 1850. Därför är det ingen överraskning att vi nu upplever en uppvärmningsperiod.

Uppvärmningen är mycket långsammare än förutsagt

Världen har värmts mindre än hälften så snabbt som IPCC förutspått på grundval av modellerad antropogen påverkan och strålningsobalans. Detta säger oss att vi är långt ifrån att förstå klimatförändringarna.

Klimatpolitiken bygger på otillräckliga modeller

Klimatmodeller har många brister och är inte på långt när pålitliga som globala politiska verktyg. De överdriver effekten av växthusgaser såsom CO2. Dessutom ignorerar de det faktum att det är fördelaktigt att berika atmosfären med CO2.

CO2 är växtmat, basen för allt liv på jorden

CO2 är inte en förorening. Det är centralt för allt liv på jorden. Fotosyntes är en välsignelse. Mer CO2 är gynnsamt för naturen, för en grönare jord: ytterligare koldioxid i luften har främjat tillväxten av global växtbiomassa. Det är också bra för jordbruket och ökar avkastningen av grödor över hela världen.

Den globala uppvärmningen har inte ökat naturkatastrofer

Det finns inga statistiska bevis för att den globala uppvärmningen intensifierar orkaner, översvämningar, torka och liknande naturkatastrofer eller gör dem mer frekventa. Det finns emellertid gott om bevis för att åtgärder för att minska koldioxiden är minst lika skadliga som de är kostsamma.

Klimatpolitiken måste respektera vetenskapliga och ekonomiska realiteter

Det finns ingen klimatkris. Därför finns det ingen anledning till panik och alarm. Vi motsätter oss starkt den skadliga och orealistiska CO2-nollpolitiken som föreslagits för 2050. Om bättre tillvägagångssätt dyker upp, och de kommer säkert att göra, har vi gott om tid att reflektera och anpassa oss. Syftet med den globala politiken bör vara “välstånd för alla” genom att tillhandahålla tillförlitlig och prisvärd energi hela tiden. I ett välmående samhälle är män och kvinnor välutbildade, födelsetalen är låga och människor bryr sig om sin miljö.

Undertecknarna

1. Ingemar Nordin, Emeritus Professor Philosophy of Science, Linköping University; WCD Ambassador
2. Michael Andersson Bsc in biology, medical doctor, retired Chief Medical Officer at a battalion of the Swedish Airforce
3. Leif Åsbrink PhD, Technology at KTH in Molecular Physics, Stockholm
4. Sture Åström MSc, Technology, Professional in Climate Issues, Secretary of the Swedish Network Klimatsans
5. Rolf Bergman, Emeritus Professor of Physical Chemistry, Uppsala University
6. Dr. Lars Bern, Member of The Royal Swedish Academy of Sciences, Retired CEO in Incentive AB
7. Joakim Blomqvist, Sr. Design Manager for design and energy solutions within a larger construction company
8. Magnus Cederlöf, Software Specialist, Stockholm
9. Tore Dalväg Msc, Physics, Research Engineer in Hydrodynamics and Thermodynamics, Senior Advisor in Environmental Standards, Author of ‘CO2 a source of life or a threat’
10. Hans Eklund PhD, Technology, Acting Professor at the Department of Laser-and Electro-optics, Chalmers University of Technology, Gothenburg
11. Per-Olof Eriksson, Physicist, Former CEO of Sandvik Group
12. Dr. Anders Flodin PhD, Mechanical Engineering, NC, USA
13. David D. Gee, Professor Emeritus Orogen Dynamics, Uppsala University
14. Anders Grufman MSE, MA Economics, Industrial and Environmental Economics
15. Jan Hagberg PhD, Statistics, Stockholm
16. Björn Hammarskjöld MD, PhD in Biochemistry, Assistant Professor in Pediatrics
17. Lars Hässler PhD, Rock and Soil Mechanics, Bsc Chemistry and Biology, MSc Civil Engineering
18. Eilif Hensvold PhD, Mathematics, Associate Professor of Mathematics (Retired), Simulation of Large-scale Industrial Systems, Uppsala University, Luleå Technical University
19. Gunnar Holmgren PhD, Space Physics, Retired Head of Dept. of Engineering Sciences, Uppsala University
20. Mats Janson MSc, Electrical Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
21. Hans Jelbring, Climate Researcher
22. Göran Johansson, Specialist in Energy Systems
23. Claes Johnson, Emeritus Professor of Mathematics at Royal Institute of Technology, Stockholm
24. Gunnar Juliusson, Professor of Hematology, Lund University, Senior Consultant, Skåne, University Hospital, Lund
25. Sten Kaijser, Emeritus Professor of Mathematics, Uppsala University
26. Johnny Kronvall Mah, Emeritus Professor in Building Physics, Malmö University and Lund University
27. Lars E. Linder, Associate Professor of Medicine, Gothenburg
28. Rune Lundgren MSc, Helsinki University of Technology, Energy System Expert
29. Johan Montelius, Associate Professor of Computer Science at the Royal Institute of Technology, Stockholm
30. Jacob Nordangård PhD, Technology and Social Change at the University of Linköping, Researcher on Climate Change History
31. Gabriel Oxenstierna PhD, retired, currently author for Klimatupplysningen.se
32. Gösta Pettersson, Emeritus Professor in Biochemistry, University of Lund
33. Marian Radetzki, Emeritus Professor of Economics, Luleå University of Technology
34. Mats Rosengren, Mathematics, Space Flight Trajectory Specialist
35. Torsten Sandström, Professor Emeritus, Department of Law, University of Lund
36. Rabbe Sjöberg PhD, Geology, Member of Paleogeophysics & Geodynamics Institute
37. Peter Stilbs, Emeritus Professor of Physical Chemistry, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm
38. Prof. Jan-Olov Strömberg, Emeritus Professor of Mathematics at Royal Institute of Technology, Stockholm
39. Lars H. Thylen, Professor Emeritus in Photonics, Dept. of Theoretical Chemistry and Biology, Royal Institute of Technology, Stockholm, specializing in Low Power Nanophotonics Technology
40. Gösta Walin, Proffessor Emeritus in Oceanography at Univerity of Gothenburg
41. Elsa Widding, Consultant, Author on Climate Change, Stockholm
42. Lech Wosinski, Researcher Emeritus, Associate Professor, Royal Institute of Technology, Stockholm
43. Örjan Wrange PhD, Emeritus professor in Molecular Genetics