Det finns ingen klimatkris

Ett globalt nätverk av 840 forskare och professionella har skrivit detta brådskande meddelande. Klimatvetenskapen bör vara mindre politisk, medan klimatpolitiken borde vara mer vetenskaplig. Forskare bör öppet ta itu med osäkerheter och överdrifter i sina förutsägelser om global uppvärmning, medan politiker sakligt ska beräkna de verkliga kostnaderna och de tänkta fördelarna med sina politiska åtgärder.

Naturliga såväl som antropogena faktorer orsakar uppvärmning

Det geologiska arkivet avslöjar att jordens klimat har varierat så länge som planeten har funnits, med naturliga kalla och varma faser. Den lilla istiden slutade så sent som 1850. Därför är det ingen överraskning att vi nu upplever en uppvärmningsperiod.

Uppvärmningen är mycket långsammare än förutsagt

Världen har värmts mindre än hälften så snabbt som IPCC förutspått på grundval av modellerad antropogen påverkan och strålningsobalans. Detta säger oss att vi är långt ifrån att förstå klimatförändringarna.

Klimatpolitiken bygger på otillräckliga modeller

Klimatmodeller har många brister och är inte på långt när pålitliga som globala politiska verktyg. De överdriver effekten av växthusgaser såsom CO2. Dessutom ignorerar de det faktum att det är fördelaktigt att berika atmosfären med CO2.

CO2 är växtmat, basen för allt liv på jorden

CO2 är inte en förorening. Det är centralt för allt liv på jorden. Fotosyntes är en välsignelse. Mer CO2 är gynnsamt för naturen, för en grönare jord: ytterligare koldioxid i luften har främjat tillväxten av global växtbiomassa. Det är också bra för jordbruket och ökar avkastningen av grödor över hela världen.

Den globala uppvärmningen har inte ökat naturkatastrofer

Det finns inga statistiska bevis för att den globala uppvärmningen intensifierar orkaner, översvämningar, torka och liknande naturkatastrofer eller gör dem mer frekventa. Det finns emellertid gott om bevis för att åtgärder för att minska koldioxiden är minst lika skadliga som de är kostsamma.

Klimatpolitiken måste respektera vetenskapliga och ekonomiska realiteter

Det finns ingen klimatkris. Därför finns det ingen anledning till panik och alarm. Vi motsätter oss starkt den skadliga och orealistiska CO2-nollpolitiken som föreslagits för 2050. Om bättre tillvägagångssätt dyker upp, och de kommer säkert att göra, har vi gott om tid att reflektera och anpassa oss. Syftet med den globala politiken bör vara “välstånd för alla” genom att tillhandahålla tillförlitlig och prisvärd energi hela tiden. I ett välmående samhälle är män och kvinnor välutbildade, födelsetalen är låga och människor bryr sig om sin miljö.

Undertecknarna

1. Ingemar Nordin, Emeritus Professor Philosophy of Science, Linköping University; WCD Ambassador
2. Leif Åsbrink, PhD in Technology at KTH in Molecular Physics, Stockholm
3. Sture Åström, M.Sc. Technology, Professional in Climate Issues, Secretary of the Swedish Network Klimatsans
4. Rolf Bergman, Emeritus Professor of Physical Chemistry, Uppsala University
5. Dr. Lars Bern, Member of The Royal Swedish Academy of Sciences, Retired CEO in Incentive AB
6. Magnus Cederlöf, Software Specialist, Stockholm
7. Hans Eklund, PhD of Technology, Acting Professor at the Department of Laser-and Electro-optics, Chalmers University of Technology, Gothenburg
8. Per-Olof Eriksson, Physicist, Former CEO of Sandvik Group
9. Dr. Anders Flodin PhD Mechanical Engineering, NC, USA
10. David D. Gee, Professor Em Orogen Dynamics, Uppsala University, Sweden
11. Anders Grufman, MSE, MA Economics, Industrial and Environmental Economics
12. Jan Hagberg, PhD Statistics, Stockholm
13. Lars Hässler, PhD Rock and Soil Mechanics, B.sc Chemistry and Biology, M.sc. Civil Engineering
14. Eilif Hensvold, PhD Mathematics, Associate Professor of Mathematics (retired), Simulation of Large-scale Industrial Systems, Uppsala University, Luleå Technical University
15. Gunnar Holmgren, PhD in Space Physics, Retired Head of Dept. of Engineering Sciences, Uppsala University
16. Mats Janson, M.Sc Electrical Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm
17. Hans Jelbring, Climate researcher
18. Göran Johansson, Specialist in Energy Systems
19. Claes Johnson, Emeritus Professor of Mathematics at Royal Institute of Technology, Stockholm
20. Gunnar Juliusson, Professor of Hematology, Lund University, Senior Consultant, Skåne, University Hospital, Lund
21. Sten Kaijser, Emeritus Professor of Mathematics, Uppsala University
22. Johnny Kronvall, Emeritus Professor in Building Physics, Malmö University and Lund University
23. Lars E. Linder, Associate Professor of Medicine, Gothenburg
24. Rune Lundgren, M.Sc at Helsinki University of Technology, Energy System Expert
25. Johan Montelius, Associate Professor of Computer Science at the Royal Institute of Technology, Stockholm
26. Nils-Axel Mörner, Emeritus Professor Geology, President of the Independent Committee on Geoethics. Former head of Paleogeophysics & Geodynamics at Stockholm University
27. Jacob Nordangård, PhD in Technology and Social Change at the University of Linköping, Researcher on Climate Change History
28. Gösta Pettersson, Emeritus Professor in Biochemistry, University of Lund
29. Marian Radetzki, Emeritus Professor of Economics, Luleå University of Technology
30. Mats Rosengren, Mathematics, Space Flight Trajectory Specialist
31. Torsten Sandström, Professor Emeritus, Department of Law, University of Lund
32. Rabbe Sjöberg, PhD in Geology, Member of Paleogeophysics & Geodynamics Institute
33. Peter Stilbs, Emeritus Professor of Physical Chemistry, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm
34. Lars H. Thylen Professor Emeritus in Photonics, Dept. of Theoretical Chemistry and Biology, Royal Institute of Technology, Stockholm, specializing in low power nanophotonics technology
35. Elsa Widding, Consultant, Author on Climate Change, Stockholm
36. Lech Wosinski, Researcher emeritus, Associate Professor, Royal Institute of Technology, Stockholm