Brev från CLINTEL med anledning av COVID-19-pandemin

Den världsomfattande klimatrealistiska organisationen Clintel, vars deklaration https://clintel.org/world-climate-declaration/  hittills stöds av 840 forskare och professionella inom klimatområdet, publicerar här ett brev (länk) till världens beslutsfattare.

Öppet brev från Clintel till världens ledare: Bekämpa virus inte koldioxid

The Hague, March 23, 2020
Professor Guus Berkhout
President of CLINTEL
guus.berkhout@clintelgroup.org

Ers Excellenser

LEKTION I ÖDMJUKHET – OFÖRUTSÄGBARA NATURKRAFTER FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

Världen är mitt uppe i en allvarlig hälsokris. Idag möter världens människor en verklig nödsituation – en hälsokris i form av COVID-19-pandemin. Människor behöver en inspirerande berättelse som lovar dem en hoppfull framtid. I dag är det till exempel helt olämpligt att en multimiljarddollars Green New Deal fokuserad på klimatet fortfarande är på dagordningen för ledare som Antonio Guterres i FN och Frans Timmermans i EU.

Ers excellenser, jämfört med COVID-19 är klimatförändringar är ett icke-problem! Det är baserat på datormodeller som förutspår klimatet långt in i framtiden. I den nuvarande akuta hälsokrisen så bör dock er uppmärksamhet vara på människors behov idag! Snälla, fortsätt inte att driva era ambitioner om nollkoldioxidutsläpp under en tid då världen hanterar en dödlig global kris. Ja, det finns en nödsituation, men det är inte klimatet.

Medan modiga läkare och sjuksköterskor räddar många liv, bör klimatalarmister och klimatkritiker sluta slåss, gå vidare och arbeta tillsammans mot detta dödliga virus. Under denna svåra tid passar ödmjukhet oss alla. Världsledare, snälla visa oss vägen! Som ett allra första steg måste utsedda Green New Deal-pengar omdirigeras och investeras i ett betydligt bättre globalt hälsosystem. Uteslut inte kritiska yrkesverksamma i en sådan renoveringsprocess. Historien visar att en pandemi som COVID-19 kommer att hända igen. Åtminstone måste vi vara bättre förberedda.

ETT NOLLUTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER ÄR OMÖJLIGT OCH INTE ÖNSKVÄRT

De senaste 150 åren visar att billig och pålitlig energi är nyckeln till folkhälsa, sanitet, utbildning och välstånd. De senaste 150 åren visar också att mer koldioxid är fördelaktigt för naturen, gör jorden grönare och ökar avkastningen av grödor. Varför ignorerar världsledare dessa hårda fakta? Varför gör världsledare det motsatta med sin Green New Deal och sänker livskvaliteten genom att tvinga dyra och tvivelaktiga energiförsörjningstekniker på sina medborgare?

COVID-19 INNEBÄR ATT ETT NOLLUTSLÄPP AV KOLDIOXID UTGÖR ETT ALLVARLIGT HOT MOT MÄNSKLIGHETEN

Idag måste miljarder offentliga pengar spenderas för att undvika masskonkurser och för att få ekonomin på fötterna igen efter att vi har lämnat COVID-19-pandemin bakom oss. CLINTELs bestämda råd till världsledarna är: ”För att rädda den globala ekonomin öka inte statsskulden ytterligare. Använd istället de pengar som är avsedda för er dyra Green New Deal på människors och samhällets nuvarande behov. Kalla det COVID-19 ÅTERHÄMTNINGSPLAN. Var medveten om att i dagens kris är den eftersträvade CO2-minskningen mycket kontraproduktiv! ”

CLINTELS RÅD FÖR FRAMTIDEN – BEKÄMPA VIRUS INTE KOLDIOXID

Världen rör sig mot en öppen global ekonomi på tio miljarder människor. Viktiga investeringar i ett globalt hälsosystem som gör all pandemi mindre katastrofalt måste prioriteras högt. Med tanke på COVID-19 bör klimatalarmister och klimatkritiker erkänna att den globala uppvärmningen är ett icke-problem. Sluta därför slåss, gå vidare och arbeta tillsammans mot det dödliga viruset. I denna tuffa kamp behöver vi varandra!

Ers excellenser, visa ansvar gentemot folket och sluta omedelbart med Green New Deal-planerna. Dessa planer skulle driva den globala ekonomin till en ännu djupare lågkonjunktur. Snälla, spendera inte miljarder dollar på att subventionera tvivelaktiga tekniker med låga koldioxidutsläpp och massavskogningsprojekt för biobränsle medan tusentals dör. Använd dessa miljarder dollar för att förbättra det globala hälsosystemet på vår planet. I CLINTEL: s COVID-19 ÅTERHÄMTNINGSPLAN föreslår vi också att emittera obligationer för att investera i ett övergripande övervakningssystem som informerar experter om tidiga förändringar i grupphälsa över hela världen.

Med vänlig hälsning, CLINTEL’s ambassadörer,

Nobel Laureate Professor Ivar Giaever         Norway/USA
Professor Guus Berkhout                                  The Netherlands
Professor Reynald Du Berger                          French speaking Canada
Terry Dunleavy                                                   New Zealand
Viv Forbes                                                            Australia
Professor Jeffrey Foss                                        English speaking Canada
Jens Morton Hansen                                          Denmark
Morten Jødal                                                       Norway
Professor Demetris Koutsoyiannes               Greece
Rob Lemeire                                                        Dutch speaking Belgium
Professor Richard Lindzen                              USA
Professor Henri A. Masson                              French speaking Belgium
Professor Ingemar Nordin                              Sweden
Jim O’Brien                                                          Republic of Ireland
Professor Ian Plimer                                        Australia
Douglas Pollock                                                Chile
Professor Alberto Prestininzi                        Italy
Professor Benoît Rittaud                                France
Dr. Thiago Maia                                                Brasil
Professor Fritz Vahrenholt                            Germany
The Viscount Monckton of Brenchley         United Kingdom