Här är ett officiellt brev från CLINTEL och den irländska klimatorganistaionen ICSF till ordföranden för IPCC. Det handlar om flera felaktigheter i deras Summary for Policymakers, SPM. Det borde vara högaktuellt nu i samband med COP26 i Glasgow. Jag översätter här den sammanfattande inledningen. För de mer utförliga detaljerna hänvisas till själva brevet: https://clintel.org/wp-content/uploads/2021/10/Critique-of-AR6-Clintel-ICSF.pdf

Vi på KU har också samlat flera synpunkter på AR6 och dess SPM här: https://klimatupplysningen.se/klimathotet_2/

Ingemar Nordin

Oktober 26 2021

Attention: Dr Hoesung Lee, Chair of the IPCC,
c/o WMO, 7bis Ave de la Paix, CP2800, CH-1211 Geneva 2, Switzerland.

Critique of the AR6 WG1 Summary for Policymakers (SPM):

Bäste Dr Lee,

Vi har nu genomfört en interimsk översyn av AR6 WG1 Summary for Policymakers (SPM) och anser att den missvisar den senaste objektiva klimatvetenskapen inom sex nyckelområden:

  1. Det är inte ”otvetydigt” att mänskligt inflytande ensamt har värmt upp planeten; den observerade måttliga uppvärmningen på ~1°C sedan 1850-1900 har skett genom en hittills oklar kombination av antropogena och naturliga influenser.
  2. Den nya ”hockeystick”-grafen (Fig SPM.1), när den analyseras i detalj, är ett hopkok av olika indikatorer från olika tidsperioder under de senaste 2 000 åren, vilket sammantaget misslyckas med att förena den mellanliggande väletablerade temperaturvariationen, exempelvis den romerska och medeltida uppvärmningsperioden och den lilla istiden.
  3. Förekomsten av så kallade ”extremväder”-händelser är felaktigt framställda i SPM jämfört med de mer korrekta avbildningarna i utkastet till huvudrapport, där den senare inte identifierar några statistiskt signifikanta trender för många kategorier över tid.
  4. Utvecklingen i kryosfären är också felaktigt framställd i SPM, särskilt noterar vi att det praktiskt taget inte finns någon trend i den Arktiska havsisen under de senaste 15 åren.
  5. På samma sätt har utvecklingen i havet felaktigt framställts i SPM; i synnerhet att, den troligtvis blygsamma GMSL-ökningen till 2100 pekar inte på någon ”klimatkris”.
  6. CMIP6 klimatmodellerna är ännu känsligare än de redan överkänslig CMIP5-modeller från AR5, och de ignorera peer-reviewed vetenskapliga bevis på låg klimatkänslighet. Modellerna leder till ogiltiga slutsatser om ECS och ”carbon budgets”; en trolig global temperaturökning till 2100 indikerar inte någon ”klimatkris”.

Dessa problem sammanfattas i tabellen på nästa sida och analyseras sedan mer i detalj i sidorna som följer. Vår mer detaljerade analys kommer i sinom tid.

Vi drar tyvärr slutsatsen att SPM felaktigt pekar på en ”klimatkris” som inte existerar i verkligheten. SPM används på ett olämpligt sätt för att rättfärdiga drastiska sociala, ekonomiska och mänskliga förändringar genom stränga stopp, där istället en försiktig anpassning till de blygsamma klimatförändringar som än må inträffar under de kommande decennierna skulle vara mycket lämpligare. Med tanke på omfattningen av de föreslagna politiska konsekvenserna måste SPM ligga på högsta vetenskapliga nivå och uppvisa en oklanderlig vetenskaplig integritet inom IPCC.

Ni kanske minns att InterAcademy Council under 2010 genomförde en oberoende granskning av IPCC:s förfaranden på begäran av FN:s dåvarande generalsekreterare och IPCC:s ordförande.

Bland dess rekommendationer var att granskarnas kommentarer beaktas tillräckligt av författarna och att genuina kontroverser återspeglas på ett adekvat sätt i IPCC-rapporter. AR6 SPM inger inget förtroende för att dessa rekommendationer har genomförts.

Vi drar slutsatsen att AR6 WG1 SPM tyvärr inte erbjuder en objektiv vetenskaplig grund som man kan basera politiska diskussioner på vid COP26. Den misslyckas också med att belysa de positiva effekterna av något ökade CO2-nivåer och uppvärmning för jordbruk, skogsbruk och mänskligt liv på jorden.

Med vänliga hälsningar,

Guus Berkhout, VD för CLINTEL (https://clintel.org),

Jim O’Brien, ordförande för ICSF (www.ICSF.ie).