Amsterdam, 11. listopadu 2020

předseda vlády ČR
Ing. Andrej Babiš
nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha, 118 00, Česká republika

Vážený pane Babiši,

rád bych zahájil tento otevřený dopis vyjádřením našeho uznání za způsob, jakým se snažíte vést vaši zemi za historicky obtížných okolností (náboženský extremismus, koronová pandemie). Pokud jde o současnou politiku v oblasti klimatu, rád bych – jako prezident společnosti CLINTEL – upozornil na skutečnost, že váš kabinet nikdy nedosáhne svých cílů v oblasti klimatu, protože ve vší úctě k Vám, nástroje, které země EU k tomu účelu používají, nejsou vhodné.

Naše pozitivní zpráva pro vás je, že pokud byste zcela oddělili politiku v oblasti klimatu od energetiky, pak je zaručeno, že splníte cíle v oblasti klimatu a dosáhnete také významných přínosů pro ekonomiku, to znamená zaměstnanost a příjem. Scénář dekarbonizace je zcela zbytečný. Obzvláště v dnešní obtížné době, kdy občané touží po pozitivní perspektivě.

Nesporným faktem je, že ekonomika a prosperita země jsou primárně založeny na spolehlivosti a cenové dostupnosti vnitrostátních dodávek energie. Proto je prvním požadavkem jakéhokoli plánu přechodu z jedněch energetických zdrojů na jiné to, že spolehlivost a cenová dostupnost nového energetického systému se nesmí při realizaci zhoršit, ale že je třeba usilovat o pokrok, tj. nové zdroje energií musí mít větší spolehlivost a být cenově dostupnější než před konverzí.

Kromě toho by požadavky na národní energetické konverze neměly být nikdy ukládány mezinárodně. Koneckonců, každá země má své vlastní možnosti (například potenciál vodní energie), svá omezení (například vysoká hustota obyvatelstva) a své vlastní silné stránky (například jedinečné průmyslové specializace). Každá země proto musí s chladnou hlavou pohlížet na své vlastní možnosti a omezení a musí se rozhodovat sama.

Pane předsedo vlády, koncepce přestavby energetického sektoru je tak zavádějící, protože základní myšlenky vycházejí z: a) vědecké hypotézy, že CO2 je dominantním faktorem globálního oteplování, b) pevné víry, že pokud nic neděláme, skončí katastrofou a c) posvátného přesvědčení, že rychlá dekarbonizace (pomocí bio, sluneční a větrné energie) je jediným řešením. Tato rozhodující kombinace hypotéz, víry a přesvědčení je vnucována vaší zemi a nutí vás spěšně obrátit celou vaši společnost vzhůru nohama, vyhnat z vaší země energeticky náročné podniky a zlikvidovat přírodní energetické zdroje. Navíc riskujete, že to, co jste si za 70 let vybudovali v prosperitě a pohodě, budete muset v krátké době znovu demolovat. Určitě nechcete, aby se to stalo pod vaším vedením?

Existuje široká shoda v tom, že antropogenní CO2 přispívá ke globálnímu oteplování, ale žádný vědec nemůže prokázat, zda je tento příspěvek takový, že si opravdu musíme dělat starosti. Víme však, že CO2 hraje v životě na Zemi nepostradatelnou roli. Dobře také víme, že celosvětové zemědělské výnosy nikdy nebyly tak vysoké, částečně mimo jiné také kvůli vyšším koncentracím CO2 v atmosféře. Nepřeváží snad výhody vyšších koncentrací CO2 nad možnými nevýhodami vyššího oteplování? Zkušenosti z posledních desetiletí ukazují, že nedochází k žádné klimatické krizi: nedochází k nárůstu extrémů, jako jsou hurikány, povodně a sucha.

Stále více občanů si také začíná klást otázku, kdy se tato předpokládaná klimatická krize konečně projeví? Nejsou všechna vaše opatření CO2 nepřiměřená? Je tedy možné, že v důsledku toho podpora vašich klimatických plánů ve společnosti pomalu, ale jistě mizí?

Vision CLINTEL

Sdružení vědců CLINTEL (Klimatická Inteligence) přichází s energetickou vizí Energia Renovabilis, která sděluje dvě zprávy

(https://clintel.nl/wp-content/uploads/2020/10/Energievisie-CLINTEL-oktober-2020.pdf):

  1. Tvrdá čísla ukazují, že zdroje s nízkou hustotou energie (vítr a slunce) jsou zcela nevhodné pro země, jako je Česká republika, která nemá nadprůměrně vysoký počet slunečných dnů, zejména na podzim, a také leží v závětří (dál od pobřeží). Z tohoto důvodu, i kdyby budované fotovoltaické parky a pole větrných elektráren pokryly nominálně většinu nynější spotřeby, nikdy nebude zaručena dodávka energie zejména v chladných obdobích roku, kdy jsou nároky na elektrickou energii a teplo nejvyšší, a budou muset být tyto zdroje zálohovány stejně vysokou kapacitou, jakou deklarují. Vítr a slunce potřebují hodně prostoru, dávají nízké energetické výnosy a vyžadují vysoké ekonomické / sociální náklady. Větrné a solární farmy by neměly hrát přední, ale jen okrajovou roli v energetickém mixu vaší země.
  2. Navrhuje se „politika bez výčitek“ (politika GSE). V této nové koncepci je politika v oblasti klimatu a energetická transformace zcela oddělena. To umožňují nejmodernější jaderné elektrárny, které trvale zaručují vysoké výnosy elektřiny a zbytkového tepla, nemají žádné emise CO2 a mají nejlépe řízené nakládání s odpady na světě.

Navrhovaná politika GSE umožňuje vysoké ambice ve snižování CO2 a současně umožňuje zvyšovat vaši prosperitu a blahobyt: výroba energie vyžaduje malý prostor a je maximálně bezpečná; dodávaná energie je čistá, spolehlivá a cenově dostupná. Navíc s množstvím levné elektrické energie z vašich vlastních jaderných elektráren můžete termodynamicky vyrábět super čisté směsi plynů (včetně vodíku) ze stávajících surových tekutin, s využitím vašeho konkurenčního (petro-)chemického průmyslu.

A konečně, pane premiére Babiši, naší naléhavou radou pro vás je přísně oddělit vědu a politiku v procesu demokratického rozhodování a zcela změnit směr politiky v oblasti klimatu. S ještě větším počtem bioenergetických zařízení, solárních polí a větrných farem určitě nedosáhnete svých cílů v oblasti klimatu. Pokusíte-li se o to, bude-li to nevyhnutelné, vaše ekonomika se ještě více zhroutí a vaše životní prostředí se ještě více poškodí. Prosím, nikdy to nedělejte. Oddělte politiku v oblasti klimatu a konverzi v oblasti energetiky tím, že dáte jaderné energii významné místo ve vašem rozhodování. To vám zaručí velkolepé snížení CO2 a vaši ekonomiku v těchto obtížných dobách opět nastartuje. Občané opět touží po takové pozitivní perspektivě.

Samozřejmě jsem Vám kdykoli k dispozici a mohu Vám podat podrobnější vysvětlení všeho, co bylo zde uvedeno.

Prof. Dr. A.J. (Guus) Berkhout
Emeritus professor of Geophysics
Member of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)
President CLINTEL